Konstnär: Mimmi Tollerup-Grkovic 

Völvan

En Völva var en spåkvinna som genom att försätta sig i trans genom sång kunde spå framtiden. Denna förmåga kallades sejd och var en gudomlig gåva från asagudinnan Freja. Som sitt kännetecken bar völvan en stav och ordet völva betyder just stavbärerska. Genom transen kunde Völvan frigöra sin själ och på så sätt se in i framtiden. Staven kunde användas som redskap för att låta den frigjorda själen rida.

Völvan kunde också ofta läkekonst och bistod andra kvinnor vad gäller barnsbörd, barnbegränsning och sjukdomsbehandlingar Men det gällde att inte stöta sig med henne då hon också kunde sjunga galdrar – förbannelser – över dem hon inte ansåg respektera eller betala henne för hennes tjänster.

På medeltiden och i takt med kristendomens införande kallades völvan häxa och den konst hon utövade för trolldom. Völvans kännetecken – staven – förvandlades av prästerskapet till en kvast som häxan red till djävulen på. Häxorna förföljdes och brändes på bål eller dödades på andra sätt. Där gick mycket kunskap förlorad.

Dea-föreningen använder Völvan som sin symbol, inte för att vi tror oss kunna se in i framtiden, utan för att völvan symboliserar kvinnokraften.

Källor: Historiska museet, Wikipedia, grundskoleboken.se

Rulla till toppen