Om Kafferep

Kafferepet har i någon form funnits sedan 1700-talet, men fick ett riktigt folkligt genomslag från 1930-talet, för att dala i popularitet från 1960-talet. Dock har det fått en ny renässans på 200-talet.

Kafferepet var förr en av ett fåtal sociala sammankomster dit kvinnor kunde gå obehindrat och träffas utan att män och barn var närvarande och män styrde samtalet, alltså en kvinnofristad. I viss mån var syjuntan också en sådan fristad, men eftersom den lokala prästen ofta var med där, fanns det inte fullständig fristad där heller. Kafferepet var bara kvinnornas.

Det är därför vi i DEA-föreningen kallar våra medlemsmöten för kafferep och att vi på dessa bjuder på kaffe, kakor och bullar enligt traditionen, förutom intressanta kvinnohistoriska föredrag.

Källa: Wikipedia

Rulla till toppen