Kvinnokartor

DEA gav ut sin första kvinnokarta för Stockhom 2007, Stockholms Kvinnokarta, denna är tyvärr är slut på svenska men finns på engelska.
Istället har vi givit ut en ny, utökad upplaga, NYA Stockholms kvinnokarta på svenska.
Hitta Stockholms kvinnokartor

Under 2015 fortsatte DEA-föreningen projektet med kvinnokartor som inletts med Stockholmskartan. Resultatet blev kvinnokartor på fem orter i Sverige (Göteborg, Lidköping, Malmö, Sundsvall och Östersund).

2020 bildades nätverket Kvinnokartor i Sverige på DEA-föreningens initiativ. Nätverket finns nu på 17 orter och i 11 regioner.
Här hittar du de kartor som framställts inom DEA-föreningen eller med anknytning till nätverket Kvinnokartor i Sverige.
Hitta Kvinnokartor från övriga landet

Är du intresserad av att engagera dig i nätverket, Kvinnokartor i Sverige, hör av dig till oss: info@dea-foreningen.se

Kvinnokartor i Sverige

Vi har nu bestämt att vårt nätverk ska heta Kvinnokartor i Sverige.

Vi kommer att samarbeta kring flera delar. 
Det ska skapas en alfabetisk lista över alla kvinnor som finns omnämnda i våra kartor. Vi stöttar varandra genom att hitta stiftelser och fonder där man kan söka bidrag för att ta fram en kvinnokarta DEA-föreningen stöttar nya projekt genom små startbidrag DEA-föreningen ska undersöka möjligheterna att genomföra en ny kartläggning av Länsmuseernas presentation av kvinnor i deras respektive utställningar.
Resultatet vår första nationella workshopen, 2019 kan du läsa här.
Nästa nätverksträff kommer att äga rum i Göteborg april 2021.

De kartor och föreningar som är representerade i nätverket
idag är:
Gotlands kvinnokarta
Göteborgs kvinnokarta
Kristinehamns kvinnokarta (påbörjat arbete)
Njurunda kvinnokarta
Stockholms kvinnokartor
Sundsvalls kvinnokarta
Söderslätts kvinnokarta
Varbergs kvinnokarta
Östersunds kvinnokarta

Vår första nationella workshop i Stockholm, 15-16 juni 2019

Rulla till toppen