Om DEA

DEA-föreningens mål är att framhäva och problematisera kvinnors kulturella uttryck och hur de inverkat på samhället i olika tider.

DEA-föreningen verkar folkbildande genom att arbeta med museivisningar och andra kontakter med museer. Här uppmärksammar vi hur kvinnors kulturhistoria presenteras. De ojämlikheter mellan könen som museerna visar eller döljer ska debatteras. 

Framställning av kvinnokartor från olika orter i Sverige. Genom kvinnokartorna ändras perspektiven på det offentliga rummet. Kvinnors avtryck framhävs och problematiseras. Arbetet med kvinnokartorna samordnas genom nätverket Kvinnokartor i Sverige.

Förmedling och diskussion av feministisk kultur. Det sker genom fysiska och virtuella föredrag och efterföljande samtal, så kallade kafferep, stadsvandringar, studiecirklar och andra arbetsformer. Samarbete med andra organisationer och arbete med hemsida och sociala medier.

DEA-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation.

Rulla till toppen