Mod och Modernitet på Millesgården

Museibesöket, Måleriet och andligheten blev en upplevelse!

Vi var 38 Dea-kvinnor som såg utställningen Mod och Modernitet, den 11 november i år.

År 2000 sa dåvarande chefen för Moderna Museet, David Elliot, om kvinnliga konstnärer:
we cannot invent artists where they do not exist.
Nu undrar vi hur Millesgården kan ställa ut 34 kvinnliga konstnärer som verkat under 1900-talet. Eller hade David Elliot på Moderna Museet fel?

Om du är i Stockholm under vintern rekommenderar vi att du går och ser utställningen som pågår till den 9 februari 2014.

Rulla till toppen