Hilma af Klint på Millesgården 19 januari

En upplevelse i Måleri och andlighet.

Den skickliga guiden Lotta Ohlsson bjöd oss på en inträngande och finstämd berättelse om tre kvinnliga konstnärer. Deras verk förenas genom att de alla tillhörde esoteriska rörelser med kontakter med andliga krafter utanför den fysiska världen

Hilma af Klint är giganten och nu allmänt erkänd som den första modernisten. – Däremot var hon inte engagerad i modernismens konstteori. – Hennes konst kom till genom andliga krafter, ”andliga vägledare”. Vi fick tolkningar av både förstudierna och hennes monumentala tempelverk ”Ynglingaåldern”. För första gånger visades här hennes stora rosenkors.Tyra Kleen, som var en av mycket få svenska symbolister, presenterades med fantasieggande verk och suverän linjeföring.

Lucie Lagerbielke, som är den minst kända i trion, framträdde med några bilder i stark kolorit. ”Påminner det inte om graffiti?” undrade en av deltagarna.


Anita Dahlberg
Rulla till toppen