Dea-föreningen besökte Vasamuseet

Den 13 november 2011 hade Vasa-museet en visning om Kvinnorna på Vasa. Styrelsen bestämde att vi skulle bjuda våra medlemmar på den visningen

Till vår glädje kom det 14 av våra medlemmar. Hela gruppen bestod av 24 personer, så vi var alltså en stor del av gruppen.De kvinnor som levde och verkade under 1600-talet var hekt omyndiga och fick inte stå med sitt namn i några papper eller kontrakt så de levde helt och hållet i männens skugga. Och om de gjorde något så var det männen som fick kred för det. Det gällde även kvinnorna på Vasa.

Bland de få kvinnor som nämns med namn i utställningen finner vi Margareta Nilsdotter, som vid makens död fick ta över ansvaret för byggandet av båtar och änkan Brita Bhåt under den här tiden var en kvinna som sålde timmer till båtar. Men det fanns även två bevarade skelett av kvinnor, som varit med på båten.

Vid bärgningen, färdigställandet och underhållet av regalskeppet Vasa förekommer däremot åtskilliga kvinnor.

Rulla till toppen