Årsmötet den 23 februari


Föredragshållare inbjuden detta årsmöte är författaren Maja Lundgren som berättar om sitt författande av boken ”Myggor och Tigrar” och den stora uppståndelsen och reaktion som blivit i massmedia om den. Hur hon både har hyllats och ifrågasatts på grund av sin bok.

Dea-föreningen Kvinnohistoriskt museums årsmöte lördag 23 februari 2008
Adress Stockholm Tjejjour, Katarinavägen 22

Ebba-Lisa Nordenfeldt, tidigare ordförande, utnämndes till hedersledamot av årsmötet och fick mottaga ett diplom Då en bestämd Anita Gradin med politisk pondus ledde årsmötet framåt så fick Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum kredit både för en innehållsrik verksamhetsberättelse 2007 och en intressant verksamhetsplan att jobba vidare med under det nya verksamhetsåret. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte med nyinvald styrelseledamot.

Styrelse vald vid årsmöte 2008:
Märta Lena Bergstedt Ordförande
Wiveka Holst Kassör
Christina Duvander Sekreterare
Ebon Kram Styrelseledamot
Ulla Myrin Styrelseledamot
Solveig Roth Johansson Styrelseledamot Webbkontakt
Elisabet Allergren Styrelseledamot
Vilma Bergman Hedersledamot
Ebba-Lisa Nordenfeldt Hedersledamot
Gunnel Granlid Revisor
Margareta Rosengren Revisorssuppleant 
Gunnel Stenqvist Valberedning
Jane Welborn Valberedning

Rulla till toppen