Omoderna Museet

Jämställdhetsarbetares förening (JA) och DEA-föreningen för kvinnomuseer diskuterade under hösten 1999förekomsten av kvinnlig respektive manlig konst på Moderna museet.Anna Falkenberg skrev en  B-uppsatsen i statsvetenskap: OSYNLIGA KONSTNÄRINNOR – En studie om de kvinnliga konst­närernas yrkesmässiga situation i Sverige åren 1980-1993 Den belyser kvinnors representa­tionen vad gäller på museer och inom konst och kultur i Sverige.Med anledning av […]

Omoderna Museet Läs mer »